Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Kamerstuk 22054 nr. 128

Gepubliceerd op 18 oktober 2007
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 128
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2007

Hiermee bericht ik u dat met Canada overeenstemming is bereikt over de verkoop van twintig Leopard 2A6 tanks en 80 Leopard 2A4 tanks met toebehoren, alsmede drie trainingsvoertuigen voor het opleiden van tankbemanningen en onderhoudspersoneel.

De ondertekening van het contract is voorzien voor begin november 2007. Met Canada is overeengekomen dat de twintig Leopard 2A6 tanks drie maanden na ondertekening van het contract, maar niet later dan 31 maart 2008, zullen worden geleverd. Het resterende materieel zal twaalf maanden na contractondertekening aan Canada worden overgedragen. Canada zal de koopsom bij aflevering van het materieel voldoen.

Tijdens het algemeen overleg over materieel van 25 april jl. (Kamerstuk 25 928/30 806, nr. 24) heb ik toegezegd u te informeren over de besteding van de verkoopopbrengsten. Zoals gemeld in de antwoorden van 24 augustus jl. op vragen over de hoofdlijnennotitie (Kamerstuk 30 800 X, nr. 119) komen de opbrengsten ten gunste van Defensie. Ze worden aangewend voor de versterking van de operationele inzetbaarheid en voor versterkingen van het personeelsbeleid.

De commerciële gegevens treft u in de bijlage aan. Ik verzoek u die als vertrouwelijk te behandelen.1

De staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap


XNoot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl