Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2006-2007
Kamerstuk 22054 nr. 124

Gepubliceerd op 27 augustus 2007
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 124
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 augustus 2007

Bij het V.A.O. over het Wapenexportbeleid van 5 juli jl. heb ik u toegezegd een toelichting te sturen over het informeren van uw Kamer bij het afstoten van overtollig materieel door de Nederlandse krijgsmacht.

Ik wil, mede namens de Staatssecretaris van Defensie, duidelijk stellen dat bij het informeren van de Tweede Kamer in dergelijke gevallen geen sprake is van wijziging van beleid of bestaande procedures.

Overeenkomstig de motie van toenmalig Kamerlid Van den Doel (VVD) van 17 december 1996 wordt de Tweede Kamer door de Staatssecretaris van Defensie telkenmale in kennis gesteld van de verkoop van overtollige wapens en wapensystemen van de Nederlandse krijgsmacht. Op een enkele uitzondering na is dat steeds schriftelijk gebeurd. Die uitzondering betrof de voorgenomen verkoop van M-fregatten aan België welke bij de behandeling van de Marinestudie aan de Kamer werd gemeld.

Er wordt naar gestreefd de Kamer open over de verkoop van overtollige wapens en wapensystemen te informeren. Indien commerciële belangen dat vereisen, of wanneer het kopende land openbaarmaking (nog) niet op prijs stelt, gebeurt dat echter vertrouwelijk of met een brief met vertrouwelijke bijlage.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl