Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2006-2007
Kamerstuk 22054 nr. 123

Gepubliceerd op 23 juli 2007
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 123
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 121

Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland een stringent wapenexport beleid hanteert;

overwegende, dat componenten voor wapens terecht kunnen komen in wapens waarvan de Nederlandse regering niet weet aan wie en voor welk doel ze geleverd worden;

overwegende, dat Nederlandse bedrijven zodoende toch een bijdrage kunnen leveren aan wapenleveranties aan landen waaraan Nederland zelf geen wapens zou willen leveren;

overwegende, dat andere westerse landen, waaronder de VS, gebruik maken van een eindbestemmingsverklaring, waardoor ook voor de levering van componenten de wapenexportregels gehanteerd kunnen worden;

verzoekt de regering te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het invoeren van wetgeving waarin wordt geregeld dat importerende bedrijven bij elke leverantie van componenten van wapens een eindbestemmingsverklaring moet worden afgegeven en daarbij het Amerikaanse beleid als uitgangspunt te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Vendrik

Van Velzen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl