Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2005-2006
Kamerstuk 22054 nr. 106

Gepubliceerd op 10 mei 2006
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 106
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2006

Tijdens het VAO Wapenexport van 11 april heb ik uw Kamer toegezegd om schriftelijke informatie te zullen verschaffen over de volgende onderwerpen:

Exportkredietverzekering (EKV)

– Informatie over ruimte onder het landenplafond Indonesië bij de EKV;

– Informatie over premieverhogingen onder de EKV en over uitspraken van regeringszijde over kostendekkendheid van dit instrument;

Wapenexport

– Informatie over de wijze waarop een aantal andere Lidstaten extraterritoriale werking aan hun regelgeving op het terrein van de exportcontrole heeft gegeven, alsmede inzicht in de argumenten die zich naar mijn oordeel tegen ver strekkende extraterritorialiteit verzetten;

– Informatie over de wijze waarop een aantal andere Lidstaten, vermeld in de motie Blom (vergaderjaar 2005–2006, 22 054, nr. 103), controle uitoefent over de doorvoer van militaire goederen en in het bijzonder over de uitzonderingen en vrijstellingen die daarbij van toepassing zijn.

Het is mijn voornemen, zoals ook gemeld tijdens het VAO, om de Kamer over alle bovenstaande onderwerpen in één keer te informeren zodra relevante ontwikkelingen en oplossingen (onder andere swaps) voor het knellende plafond bij de exportkredietverzekering zijn te melden.

Overigens acht ik de vraag van de vaste commissie voor Economische Zaken (06-EZ-B-21) van 23 maart jongstleden over de huidige situatie onder het landenplafond Indonesië beantwoord met mijn schriftelijke antwoorden van 11 april jongstleden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Velzen (Aanhangsel Handelingen II, nr. 1230, vergaderjaar 2005–2006).

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl