22 054
Wapenexportbeleid

nr. 104
MOTIE VAN HET LID BLOM

Voorgesteld 11 april 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Nederlands exportbeleid het mogelijk maakt dat Nederland componenten van wapens aan staten levert zonder zicht te hebben op de eindbestemming of het eindgebruik van deze wapens;

constaterende, dat hiermee wapens met Nederlandse onderdelen gebruikt kunnen worden in conflicten of voor het begaan van mensenrechtenschendingen;

constaterende, dat de EU-gedragscode als doel heeft het voorkomen dat wapens uit Europese landen gebruikt worden voor het begaan van dergelijke schendingen;

verzoekt de regering om bij elke leverantie van componenten van wapens een eindbestemmingsverklaring van het importerende bedrijf te eisen zodat de regering altijd zicht heeft op de eindbestemming van de uit Nederland afkomstige componenten en hiervoor de nodige wetgeving op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blom

Naar boven