Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200622054 nr. 103

22 054
Wapenexportbeleid

nr. 103
MOTIE VAN HET LID BLOM

Voorgesteld 11 april 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Nederlands doorvoerbeleid het nog altijd mogelijk maakt dat wapens via Nederlands grondgebied in landen belanden waar Nederland zelf op basis van zijn exportbeleid niet aan levert;

constaterende, dat landen als Spanje, Oostenrijk, Finland, Griekenland, Denemarken, Luxemburg en Frankrijk een vergunningsplicht hanteren voor alle doorvoer ongeacht het land van herkomst van de wapens;

verzoekt de regering de regeling wederuitvoer strategische goederen zodanig aan te passen dat een algemene vergunningsplicht voor alle wapendoorvoer wordt ingesteld zodat alle wapenzendingen getoetst zullen worden aan de Nederlandse wapenexportcriteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blom