Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200622054 nr. 101

22 054
Wapenexportbeleid

nr. 101
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN KARIMI

Voorgesteld 11 april 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de overheid exportkredietverzekeringen verstrekt aan Nederlandse bedrijven, waardoor het voor deze bedrijven aantrekkelijk wordt te exporteren naar landen waar twijfel kan bestaan of de rekeningen voldaan zullen worden;

constaterende, dat daarbij geen onderscheid gemaakt wordt naar het type goederen dat geëxporteerd wordt;

constaterende, dat de totale mondiale schuldenlast van naar schatting 35% is opgebouwd door het niet nakomen van exportkredietschulden;

van mening, dat het onwenselijk is dat de overheid door het verstrekken van deze exportkredietverzekeringen de export van militaire goederen naar financieel minder draagkrachtige landen stimuleert en tegelijkertijd mogelijk schuldenlasten vergroot;

roept de regering op geen exportkredietverzekeringen af te geven voor militaire goederen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Karimi