Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201422026 nr. 460

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 460 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2014

In de beantwoording van de Kamervragen over de concept-ontwerpconcessies van 6 juni 2014 is aangegeven dat het onderhandelakkoord dat is gesloten naar aanleiding van de problematiek met HSA vertrouwelijk ter inzage kan worden gelegd bij uw Kamer. Dit akkoord, inclusief de Correctieregeling Energie en de Aanvulling Onderhandelakkoord, treft u daartoe bijgevoegd aan1.

Een deel van de destijds gemaakte afspraken is gematerialiseerd in de concept-ontwerpvervoerconcessie.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer