Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201322026 nr. 393

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 393 MOTIE VAN DE LEDEN DE BOER EN HOOGLAND

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een publiek belang is om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de problemen met de Fyra;

overwegende dat er tevens voldoende tijd moet zijn om tot een goede en bestendige oplossing te komen;

overwegende dat er nu een onafhankelijke, externe toets wordt gedaan door de staatssecretaris naar de aanpak van NS met betrekking tot de technische haalbaarheid van de Fyra;

overwegende dat de Fyra de verantwoordelijkheid is van de NS die een contract heeft met producent AnsaldoBreda;

overwegende dat het succes of falen van de Fyra gevolgen kan hebben voor de concessie tussen het Rijk en de NS;

verzoekt de regering, voor eind juni aanstaande uitsluitsel te hebben van de NS over de technische haalbaarheid van de Fyra,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Hoogland