Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201322026 nr. 392

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 392 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door de problemen met het Fyra-materieel als tijdelijke oplossing tweemaal per dag – uit te breiden naar achtmaal – een trein rijdt tussen Den Haag en Brussel;

overwegende dat deze halve dienstregeling geen afdoende oplossing is voor een langere periode;

overwegende dat er nog geen zicht is op een einddatum voor een definitieve oplossing voor de dienstregeling tussen Nederland en België;

verzoekt de regering, in april, tegelijkertijd met het plan van aanpak, een voorstel voor een maximaal versterkte tijdelijke oplossing naar de Kamer te sturen;

geeft de regering daarvoor als referentiekader mee:

  • zestien verbindingen per dag;

  • punctualiteitseisen zoals afgesproken voor de Fyra;

verzoekt de regering tevens, bij het vormgeven van de versterkte tijdelijke oplossingen ook de inzet van andere vervoerders te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

De Rouwe

Hoogland

De Boer

Dik-Faber