Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201322026 nr. 391

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 391 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verbinding Breda–Noorderkempen–Antwerpen slechts acht keer per dag geboden gaat worden;

constaterende dat deze verbinding is uitgesteld in verband met de tijdelijke intercity Den Haag–Roosendaal–Brussel terwijl deze treinen elkaar op het spoor niet in de weg zitten;

overwegende dat er nu al een keer per uur een trein rijdt tussen Antwerpen en Noorderkempen die op korte termijn door de inbouw van ATBvv kan doorrijden naar Breda en uiteindelijk samen met de geplande Fyra een uursdienst kan bieden en dat hiervoor dus geen extra personeel of materieel nodig is;

overwegende dat in de hoofdrailnetconcessie een frequentie van twee keer per uur een minimumnorm zal worden voor alle spoorverbindingen;

spreekt uit dat een frequentie van een keer per uur een minimumnorm moet worden voor de verbinding Breda-Antwerpen en noodzakelijk is om op deze korte afstand voldoende aantrekkelijk te zijn voor reizigers;

verzoekt de regering, de verbinding Breda–Noorderkempen–Antwerpen zo spoedig mogelijk op te starten, en in overleg met alle betrokken partijen te bewerkstelligen dat deze verbinding binnen een jaar ten minste een keer per uur wordt aangeboden zodat de kunstmatige barrièrewerking van de landsgrens wordt geslecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

De Rouwe

Van Veldhoven

Van Tongeren

Bashir