Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201322026 nr. 388

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 388 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor de intercitydienst Den Haag–Brussel een lagere punctualiteit wordt gehanteerd dan gebruikelijk;

constaterende dat de intercitydienst Den Haag–Brussel meer treinen mag laten uitvallen dan gebruikelijk en vertragingen door externe factoren niet meetellen;

van mening dat de intercity Den Haag–Brussel als een volwaardige intercityverbinding moet worden gezien;

verzoekt de regering om, voor de intercity Den Haag–Brussel de gangbare punctualiteitseisen en gebruikelijke uitvalcijfers te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Veldhoven