Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201322026 nr. 387

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 387 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Fyra al verouderd was voordat deze trein in dienst werd genomen;

overwegende dat de Fyra zijn naam eer aan doet en niets meer is dan verspilling;

verzoekt de regering, wanneer na het onderzoek blijkt dat de Fyra niet binnen een acceptabele termijn van maximaal twee maanden volledig is te herstellen, de NS op te dragen de fabrikant AnsaldoBreda volledig aansprakelijk te stellen, de Fyratreinen terug te sturen naar Italië en andere hogesnelheidstreinen aan te schaffen die zich reeds hebben bewezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir