22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens

Nr. 378 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2013

Op 29 januari 2013 ontving ik van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu een lijst van vragen over de Fyra-problematiek.

Omdat de beantwoording van dit grote aantal vragen meer tijd kost dan verwacht, is het niet mogelijk de vragen 4 februari 2013 te beantwoorden.

Uiterlijk 8 februari a.s. ontvangt u de beantwoording alsnog.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven