22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens

Nr. 373 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2012

Op 6 december heeft uw vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu mij gevraagd om schriftelijk te reageren op het bericht «Leden Europees parlement reizen wél goedkoop met de Fyra».1 Hiermee reageer ik op dit verzoek.

Ik heb kennis genomen van de berichtgeving en hierover navraag gedaan bij NS Hispeed. NS Hispeed heeft mij gemeld dat het inderdaad zo is dat leden van het Europees Parlement voor een goedkoper tarief flexibel kunnen reizen met de Fyra. Dit is niet uniek: alle hogesnelheidstreinen die in België rijden kennen speciale tarieven voor Europarlementariërs.

Deze speciale tarieven vinden haar grondslag in de concessieafspraken tussen de Belgische vervoerder NMBS en de Belgische overheid. In het beheerscontract van NMBS is vastgelegd dat alle Europarlementariërs die in België gebruik maken van de trein, gratis in de 1e klas mogen meereizen. Omdat Europarlementariërs in Nederland niet gratis in de 1e klas mogen reizen, heeft NMBS met HSA afgesproken een speciaal tarief te hanteren voor leden van het Europese Parlement die met Thalys of Fyra tussen Nederland en België reizen.

Het hanteren van een speciaal tarief voor Europarlementariërs is dus een keuze van NMBS en NS Hispeed. Het internationale treinverkeer in de gehele Europese Unie is geliberaliseerd, waardoor ik geen zeggenschap heb over de hoogte van de tarieven op internationale trajecten. Het is aan de vervoerders om zelfstandig de hoogte van de tarieven te bepalen en daartoe behoren ook kortingsregelingen.

Ten slotte vind ik het een goed signaal van de vervoerders dat zij werken aan abonnementen voor internationale reizigers. Tot die tijd mogen reizigers met nationale abonnementen in beide landen met behulp van een supplement van € 4,- ook gebruik maken van de internationale Fyra-dienst. Door deze nieuwe regeling zijn niet alleen de leden van het Europees Parlement, maar zijn alle vaste treinreizigers tussen Nederland en België goedkoper uit dan ingeval er geen abonnementen zouden zijn.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven