Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201122026 nr. 337

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 337 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2011

Ik heb kennisgenomen van het besluit van uw Kamer om de op 21 juni 2011 geplande vertrouwelijke technische briefing over de HSA-problematiek af te gelasten en het hierop volgende openbare Algemeen Overleg van 22 juni 2011 uit te stellen tot na het zomerreces 2011.

U verzoekt mij om u per openbare brief te informeren over een onderhandelresultaat en een hiermee samenhangend maatregelenpakket ten aanzien van de HSA-problematiek. Momenteel ben ik nog in gesprek over het oplossen van de HSA-problematiek. Ik streef ernaar om de verschillende oplossingsrichtingen scherp te hebben zodat ik een oplossing vind waarbij de belangen van de reiziger en de belastingbetaler centraal staan. Ook moet de oplossing juridisch mogelijk zijn.

Voorts wil ik benadrukken dat parallel aan het zoeken naar oplossingen voor de HSA-problematiek het proces loopt om tot een toekomstige concessie voor het Hoofdrailnet te komen. Ik wil deze zaken zorgvuldig naast elkaar afwegen. Dat is complex en kost tijd.

Ik doe mijn uiterste best om deze zomer tot een goede en robuuste oplossing te komen. Over mijn oplossing zal ik u per openbare brief informeren, opdat dan inhoudelijk over deze oplossing kan worden gesproken.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus