Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200022026 nr. 109

22 026
Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs

nr. 109
MOTIE VAN HET LID VAN WALSEM

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de verstandhouding tussen de NS en het departement van Verkeer en Waterstaat verstoord is, waar beide partijen schuldig aan zullen zijn;

overwegende, dat een goede relatie van belang is, ook voor de reizigers en het NS-personeel;

verzoekt de minister de studiefase van de voorgenomen tender ook te benutten om te investeren in herstel van deze verstoorde verhouding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Walsem