Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200022026 nr. 108

22 026
Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs

nr. 108
MOTIE VAN HET LID VAN DER STEENHOVEN

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

roept de regering op, geen formele en informele gesprekken met vervoerders te voeren die tot onomkeerbare situaties leiden met betrekking tot de aanbesteding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steenhoven