Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200022026 nr. 107

22 026
Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs

nr. 107
MOTIE VAN HET LID VAN DER STEENHOVEN

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een helder kader voor de aanbesteding van de HSL-Zuid thans ontbreekt,

verzoekt de regering, geen onomkeerbare stappen te zetten in het proces van openbare aanbesteding tot het moment dat een helder kader voor openbare aanbesteding geformuleerd is en met de Kamer is besproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steenhoven