Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202021501-33 nr. 787

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 787 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WEVERLING

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de EU-lidstaten samen met de Europese Commissie een EU-risicoanalyse voor 5G hebben gemaakt;

overwegende dat in deze risicoanalyse ook aandachtspunten staan op het gebied van niet-technische kwetsbaarheden, zoals de mate van afhankelijkheid van een leverancier van een overheid;

overwegende dat de regering momenteel werkt aan een algemene maatregel van bestuur waarin de juridische grondslag staat voor de noodzakelijke aanscherpingen van de eisen aan (de leveranciers van de diensten en producten in de kritische onderdelen van) telecomnetwerken;

verzoekt de regering, om hierbij aan te sluiten bij de EU risicoanalyse voor 5G;

verzoekt de regering tevens, om hierbij behalve naar technische kwetsbaarheden ook te kijken naar niet-technische kwetsbaarheden bij leveranciers conform de EU-risicoanalyse voor 5G,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Weverling