Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202021501-33 nr. 785

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 785 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WEVERLING

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de Telecomraad op 2-3 december 2019 zal worden gesproken over de e-Privacyverordening, mogelijk met als doel te komen tot een algemene oriëntatie;

overwegende dat de Kamer in 2017 een behandelvoorbehoud heeft geplaatst op het voorstel over de e-Privacyverordening;

overwegende dat consumenten veilig online zaken moeten kunnen doen;

overwegende dat het huidige voorstel over de e-Privacyverordening mogelijk negatieve gevolgen heeft voor fraudebestrijding door onlineplatforms;

verzoekt de regering, ervoor te blijven pleiten dat onder de e-Privacyverordening fraudebestrijding mogelijk blijft en dit in te brengen ten behoeve van de tekst van de algemene oriëntatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Weverling