Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202021501-33 nr. 784

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 784 MOTIE VAN DE LEDEN WEVERLING EN VAN DEN BERG

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor het verdienvermogen van Nederland noodzakelijk is dat het 5G-netwerk snel en veilig wordt uitgerold;

constaterende dat verplaatsing van een deel van het grondsatellietstation Burum noodzakelijk is voor de optimale werking van het 5G-netwerk;

verzoekt de regering, uiterlijk voor het einde van dit jaar helderheid te verschaffen over de verplaatsing van het grondsatellietstation Burum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

Van den Berg