Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-33 nr. 734

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 734 MOTIE VAN HET LID WEVERLING C.S.

Voorgesteld 28 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat binnenkort de veiling van 5G-frequenties gaat plaatsvinden en de kaders en uitgangspunten hiervan nog moeten worden vastgesteld;

overwegende dat China volgens het AIVD-jaarverslag spionageactiviteiten onderneemt in Nederland en dat Australië heeft besloten geen gebruik meer te maken van Chinese technologie;

overwegende dat buitenlandse hard- en software niet alleen voor sabotage- en spionagedoeleinden zou kunnen worden gebruikt maar tevens kan zorgen voor ontwrichting van de Nederlandse economie en de samenleving;

constaterende dat een risicoanalyse naar de kwetsbaarheid van het Nederlandse telecomnetwerk essentieel is;

verzoekt de regering, daarom onderzoek te doen naar de afhankelijkheid van buitenlandse technologie (de hard- en software) met betrekking tot huidige telecomnetwerken en in kaart te brengen in welke landen Nederlandse telecomnetwerken beheerd worden en de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk mei 2019 met de Kamer te delen;

verzoekt de regering, daarnaast om dit onderwerp te bespreken met andere lidstaten – de Telecomraad kan daarvoor dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

Van den Berg

Sjoerdsma

Bromet

Alkaya