Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201821501-33 nr. 711

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 711 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 7 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige verdienmodel in de online-advertentiesector gebaseerd is op het verzamelen van zo veel mogelijk persoonsgegevens over zo veel mogelijk mensen;

overwegende dat mensen nu geen keuze hebben om niet gevolgd te worden, omdat websites zonder het accepteren van cookies en andere trackers vaak niet toegankelijk zijn;

overwegende dat mensen de vrijheid moeten hebben om niet online gevolgd te worden;

overwegende dat het bieden van keuzevrijheid aan gebruikers kan leiden tot het minder grootschalig verzamelen van persoonsgegevens van mensen en daarmee tot meer duurzame verdienmodellen in de online-advertentiesector en tot minder problemen op het gebied van privacyschendingen, manipulatie van verkiezingen en nepnieuws;

verzoekt de regering, in het kader van de e-privacyverordening te pleiten voor keuzevrijheid voor gebruikers, in lijn met amendement 92 uit de aangenomen positie door het Europees parlement, zodat gebruikers niet de toegang kan worden ontzegd tot een website of dienst als zij geen toestemming verlenen om persoonsgegevens te verwerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Bruins

Van der Lee

Alkaya