21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 633 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat energiebesparing van belang is voor CO2-reductie, het creëren van extra banen, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en verlaging van de energiekosten voor huishoudens;

verzoekt de regering, zich in Europa niet langer te verzetten tegen de ophoging van het energiebesparingsdoel van 27% naar 30% en tegen het daarvoor benodigde verplichte energiebesparingstempo van 1,5% per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jan Vos

Agnes Mulder

Naar boven