21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 632 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland en de Europese Unie voor onze veiligheid en welvaart stappen moeten blijven zetten voor een onafhankelijke en duurzame energievoorziening;

overwegende dat het ook voor de periode tot 2030 nodig is om gericht het aandeel hernieuwbare energie te vergroten en maatregelen voor energiebesparing te nemen, in samenhang met het CO2-reductiedoel;

verzoekt de regering om, bij de onderhandelingen over het winterpakket van de Europese Unie en in het energie- en klimaatplan voor Nederland voor de periode 2020–2030 in te zetten op een vertaling naar drie nationale doelen, waarbij het doel voor CO2-reductie wordt ondersteund door de doelen met een bandbreedte voor hernieuwbare energie en energiebesparing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Naar boven