21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 581 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 7 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige vorm van toezicht op de typegoedkeuring van auto's via de lidstaten onvoldoende is gebleken, alsmede dat in het huidige systeem het aan mogelijkheden ontbreekt om, naar Amerikaans voorbeeld, adequaat onderzoek te kunnen doen naar (het detecteren van) zogeheten sjoemelsoftware;

constaterende dat de Europese Commissie voorstellen doet die bijdragen aan een grotere onafhankelijkheid van keuringen;

overwegende dat Nederland bedenkingen heeft bij wezenlijke onderdelen van het Commissievoorstel, zoals controles en keuringen door de Commissie en het voorstel voor meer onafhankelijke en onpartijdige technische diensten;

verzoekt de regering, de bedenkingen ten aanzien van de nalevingscontroles en -keuringen door de Commissie te laten varen en inzetten op een verdere aanscherping van de objectiviteit van de typegoedkeuring, bijvoorbeeld door het vaststellen van uniforme tarieven en het beperken van de keuzemogelijkheden van fabrikanten, en ervoor te pleiten dat er op Europees niveau adequaat onderzoek gedaan kan worden naar (het detecteren van) zogeheten sjoemelsoftware,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Van Veldhoven

Naar boven