Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-33 nr. 557

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 557 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de emissie-eisen aan dieselvoertuigen minder streng zijn dan de emissie-eisen aan soortgelijke benzinevoertuigen;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het gelijktrekken van de emissie-eisen voor dieselvoertuigen aan de emissie-eisen voor benzinevoertuigen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Veldhoven