Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-33 nr. 477

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 477 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 476

Voorgesteld 14 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Rusland meerdere malen de export van aardgas heeft ingezet als middel om landen onder druk te zetten;

overwegende dat de EU voor 30% van zijn energievoorziening afhankelijk is van import uit Rusland;

overwegende dat deze afhankelijkheid snel kan worden verminderd met een ambitieus actieplan voor energiebesparing;

verzoekt de regering, de Europese Commissie te vragen om in haar voorstellen voor het verminderen van de importafhankelijkheid in te zetten op het uiterlijk in 2035 kunnen beëindigen van de import van gas uit Rusland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren