Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-33 nr. 467

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 467 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2014

Hierbij informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 14 maart a.s.

De eerder op de agenda opgenomen voortgangsrapportage over de Verordening voor de rechten van luchtvaartpassagiers is van de agenda gehaald.

Aan de agenda is het onderwerp Verordening vlootcapaciteit binnenvaart toegevoegd. Het Voorzitterschap streeft naar een algemene oriëntatie wat betreft dit onderwerp. Daarnaast staat nu ook op de agenda een debat over de mededeling betreffende een Zuinig stedelijk mobiliteitssysteem.

De agendapunten betreffende het Europees Spooragentschap (ERA), eCall en Shift2Rail zijn gehandhaafd.

Bij de diversenpunten zijn de onderwerpen Schone energie voor het vervoer en de Verordening geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen luchtvaart gehandhaafd en is het onderwerp Richtlijn inzake de uitrusting van zeeschepen afgevoerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus