Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-33 nr. 339

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2011

Hierbij bericht ik u dat de behandeling van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 september jl. meer tijd in beslag neemt, waardoor helaas niet aan de gestelde termijn kan worden voldaan. De reden is dat bezien moet worden op welke wijze aan dit verzoek tegemoet kan worden gekomen gezien de in 2007 tussen de ACTA-partners gemaakte afspraak, inhoudende alle ACTA-documenten vertrouwelijk te behandelen waarbij ook bij consensus een statement «Maintaining confidentiality of documents» is afgegeven.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen