21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 325 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Witboek Transport een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan de toekomst van het Europese vervoer en transport;

overwegende, dat in het witboek veel mogelijke maatregelen worden genoemd maar dat daarbij niet tot nauwelijks wordt ingegaan op de sociale gevolgen voor werknemers, omwonenden en andere betrokkenen;

van mening, dat er wel degelijk ernstige sociale consequenties zitten aan de voorstellen die staan in het Witboek Transport;

verzoekt de regering om tijdens de Transportraad van 16 juni aanstaande aan te dringen op het opnemen van een sociale paragraaf in het witboek waarin wordt ingegaan op de sociale gevolgen van het witboek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven