21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 324 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het Witboek Transport plannen staan om nog meer marktwerking verplicht te stellen in de spoorsector;

constaterende, dat er in het Witboek Transport niet wordt gesproken over de gevolgen van deze voorstellen voor met name het personeel en de slagvaardigheid van de spoorsector als geheel;

verzoekt de regering om tijdens de Transportraad van 16 juni aanstaande geen goedkeuring te geven aan de voorstellen voor de verplichting tot verregaande marktwerking in de spoorsector zoals die nu in het Witboek Transport staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven