21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 323 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN ULENBELT

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland honderdduizenden gekwalificeerde vrachtwagenchauffeurs telt;

constaterende, dat in het Witboek Transport plannen staan om de regels voor cabotage bij binnenlands vervoer verder af te schaffen;

overwegende, dat het afschaffen van redelijke regels voor cabotage zal zorgen dat er geconcurreerd zal gaan worden op arbeidsvoorwaarden en daarmee zal leiden tot veel banenverlies onder Nederlandse chauffeurs;

constaterende, dat de huidige cabotageregels al veel ruimte geven om te voorkomen dat er met lege vrachtwagens gereden hoeft te worden;

verzoekt de regering om zich te verzetten tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden en daarom tijdens de Transportraad van 16 juni aanstaande geen goedkeuring te geven aan de versoepeling van de regels rondom cabotage voor binnenlands wegtransport zoals die nu in het Witboek Transport staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Ulenbelt

Naar boven