Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-32 nr. 973

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 973 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN LODDERS

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat jonge boeren bij een bedrijfsovername na 2 juli 2015 en voor 1 januari 2018 in onzekerheid verkeren over de fosfaatreferentie en de mate van grondgebondenheid;

constaterende dat gegevens over de grondgebondenheid van de situatie voor 2 juli 2015 bij een bedrijfsovername niet worden overgenomen in de registratie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);

constaterende dat in deze situaties de jonge boer die op 2 juli 2015 grondgebonden was, geconfronteerd wordt met een generieke korting;

verzoekt de regering om deze bedrijven tegemoet te komen en de Kamer en de sector hierover voor 15 maart te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Lodders.