Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-32 nr. 932

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 932 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 928

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in de Landbouw- en Visserijraad van 27 en 28 juni 2016 Raadsconclusies heeft aangenomen over voedselverliezen en voedselverspilling;

overwegende dat in de EU jaarlijks ongeveer 100 miljoen ton voedsel wordt verspild;

overwegende dat Nederland vorig jaar de internationale conferentie «No more food to waste» heeft georganiseerd en daarmee heeft aangegeven de internationale aanpak van voedselverliezen en -verspilling serieus te nemen;

overwegende dat nu vooral concrete maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat voedselverspilling in Europa ook daadwerkelijk significant wordt verminderd;

verzoekt de regering de in Raadsverband afgesproken maatregelen, waaronder maatregelen gericht op het aanpakken van verspilling in de keten en het borgen van de aansprakelijkheid van fabrikanten en supermarkten, te vertalen naar een Nederlandse inzet en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling EZ te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Koşer Kaya