Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-32 nr. 866

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 866 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 864

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in verband met late oogsten en hevige regenval de termijn voor het inzaaien van groenbemesters en het uitrijden van dierlijke mest met twee weken te verlengen, zolang daarbij de geldende milieunormen worden gerespecteerd en toestemming van Brussel wordt verleend.

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts

Lodders

Graus

Dik-Faber

Van Vliet

Krol

Van Klaveren