Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-32 nr. 855

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 855 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat praktisch de gehele dierlijke sector door verschillende oorzaken in een crisis verkeert, het imago van de sector hierdoor verder afbrokkelt en landbouwgrond in Nederland schaars is en zal blijven;

verzoekt de regering, vanaf heden consequent te sturen op een omslag van kwantiteit naar kwaliteit van de productie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling