Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-32 nr. 672

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 672 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS

Voorgesteld 13 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een van de eisen van groepshuisvesting dragende zeugen het moment waarop zeugen uit de dekstal in de groep worden geplaatst is;

constaterende dat in Nederland deze termijn 4 dagen na inseminatie is terwijl in de EU-regelgeving sprake is van 28 dagen;

constaterende dat de Nederlandse overheid de Nederlandse varkenshouders ten opzichte van hun EU-collega's in hun concurrentiepositie benadeelt;

verzoekt de regering, de Nederlandse wetgeving hieromtrent aan te passen aan de Europese regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Geurts