Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-32 nr. 651

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 651 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN DIKKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 648

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie en Mauritanië hebben onderhandeld over een nieuw visserijakkoord dat nog moet worden goedgekeurd door de Raad van Ministers en het Europees Parlement;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat de evaluatie van het vorige visserijprotocol tussen de Europese Unie en Mauritanië openbaar wordt gemaakt en voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over een nieuw akkoord naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Dikkers