Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-32 nr. 650

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 650 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de blauwvintonijn wordt bedreigd in zijn voortbestaan door de intensieve visserij en het jarenlang negeren van wetenschappelijke adviezen;

constaterende dat de bestandanalyses van de International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) schattingen zijn die grote onzekerheden kennen en dat de illegale visserij op tonijn niet is meegenomen in deze analyses;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor het minimaal handhaven van de huidige maatregelen en zich te verzetten tegen voorstellen om de vangstmogelijkheden voor blauwvintonijn te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand