Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-32 nr. 649

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 649 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diepzeesoorten zeer gevoelig zijn voor overbevissing omdat ze zich langzaam voortplanten en populaties daardoor moeilijk herstellen;

constaterende dat de verordening uit 2002 de problemen niet heeft opgelost, waardoor er sprake is van een te grote visserijdruk, vernietiging van kwetsbaar bodemleven en hoge bijvangsten;

verzoekt de regering, het voorzorgbeginsel te hanteren en zich ervoor in te zetten dat vangstquota in ieder geval niet hoger worden vastgesteld dan in wetenschappelijke adviezen verantwoord wordt geacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand