Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-32 nr. 648

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 648 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie en Mauritanië hebben onderhandeld over een nieuw visserijakkoord dat nog moet worden goedgekeurd door de Raad van Ministers en het Europees Parlement;

verzoekt de regering, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over een nieuw akkoord de evaluatie van het vorige visserijprotocol tussen de Europese Unie en Mauritanië openbaar te maken en naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand