Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-32 nr. 644

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 644 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN GEURTS

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in Europa de onevenwichtige machtsbalans tussen (agrarische) ondernemers en afnemers aan de orde te stellen en zich in te spannen voor aanpak van misbruik van inkoopmacht als marktmacht en voor een betere rechtspositie voor (agrarische) ondernemers in met name het mededingingsrecht;

verzoekt de regering tevens, een ombudsman specifiek voor boeren, tuinders, vissers en andere zelfstandige ondernemers in Nederland in te stellen die klachten rondom oneerlijke handelspraktijken en inkoopmacht onderzoekt, die bemiddelt en die tevens op basis van de geïnventariseerde gevallen aanbevelingen richting politiek doet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Geurts