21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 603 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2012

In het VSO over de Landbouw- en Visserijraad van 25 april jl. (Handelingen II 2011/12, nr. 81, item 8, blz. 26–32) hebben enkele leden van uw Kamer gevraagd om inzage in het concept-onderhandelingsmandaat voor het afsluiten van een nieuw visserijprotocol met de Salomonseilanden. Aan dit verzoek wil ik tegemoet komen. Omdat het gaat om een zogenaamd restreint document, mag het niet openbaar worden gemaakt. Derhalve stel ik u het betreffende stuk vertrouwelijk ter beschikking1. Het document komt naar verwachting op 12 juni a.s. als hamerpunt op de agenda van de Landbouw en Visserijraad.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven