Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-32 nr. 582

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 582 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 576

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het GLB vanaf 2014 drastisch hervormd zal worden;

overwegende dat veel agrarische ondernemers er na 2013 met een dalende bedrijfstoeslag uit pijler 1 fors op achteruit dreigen te gaan;

overwegende dat voor een concurrerende agrarische sector een nadruk op een eerste pijler van het GLB van groter belang is dan een nadruk op de tweede pijler;

verzoekt de regering, om bij de onderhandelingen van het GLB in de voorstellen voor de nieuwe meerjarenbegroting prioriteit geven aan eerste pijler boven de tweede pijler,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

Snijder-Hazelhoff

Koopmans

Dijkgraaf