21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 577 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wettelijk beschermde term «scharrel» in de vleesveehouderij betekent dat de dieren de mogelijkheid hebben van uitloop naar buiten, terwijl diezelfde term in de legkippenhouderij betekent dat de dieren juist niet naar buiten kunnen, maar met negen kippen per vierkante meter mogen worden gehouden in een gesloten stal;

constaterende dat verwarring over de precieze betekenis van termen die worden gebruikt om dierlijke producten te kunnen onderscheiden naar de mate van dierenwelzijn onwenselijk is, zeker gelet op het regeringsbeleid waarin consumenten worden opgeroepen bij hun aankopen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor dierenwelzijn;

constaterende dat duidelijke informatie over de omstandigheden waaronder dieren gehouden worden een noodzakelijke voorwaarde is voor een dergelijke oproep;

van mening dat de benaming «schuurei» meer recht doet aan de omstandigheden waaronder leghennen in scharrelsystemen worden gehouden;

verzoekt de regering, zich in Brussel sterk te maken voor een verandering van de benaming «scharrelei» naar «schuurei»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven