21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 576 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S.

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het GLB vanaf 2014 drastisch hervormd zal worden;

overwegende dat veel agrariërs er na 2013 fors op achteruit gaan, met een bedrijfstoeslag uit pijler 1 die in enkele gevallen met enkele tienduizenden euro's per jaar zal dalen;

verzoekt de regering, om bij de onderhandelingen over het GLB zo min mogelijk in te leveren op de eerste pijler,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

Snijder-Hazelhoff

Koopmans

Dijkgraaf

Naar boven