21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 575 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voorstel van de Europese Commissie voor het landbouwbeleid na 2013 is om in de Integrale Marktordening de mogelijkheid op te nemen om in alle sectoren producentenorganisaties te kunnen oprichten;

overwegende dat het kabinet uitspreekt dat zowel het plannen van productie als het investeren in duurzaamheid door middel van onderzoek of via het gebruik van natuurlijke hulpbronnen versterking verdient;

verzoekt de regering, zich in te zetten om aan de artikelen 106 en 114 van de Integrale Marktordening (Verordening EC 1234/2007) toe te voegen dat «erkende producentenorganisaties» een faire en redelijke producentenprijs met inbegrip van kosten door investeringen in bijvoorbeeld milieu en dierenwelzijn kunnen bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Naar boven