21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 553 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN HOUWERS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, de eeuwenoude traditie van kleinschalig recreatief staandwantvissen op de Wadddeneilanden;

overwegende, het bruinvisbeschermingsplan, maar ook dat recht moet worden gedaan aan het cultuurhistorisch medegebruik op de Waddeneilanden;

verzoekt de regering in overleg met de Waddeneilanden het kleinschalig recreatief staandwantvissen toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Houwers

Naar boven